2013/07/28

نیز هم

Posted in آه مابل !!!! tagged , در 1:11 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

آید آن روز که دَردِمان بی[دال] شود؟

Advertisements