2013/10/05

اما برای منِ …

Posted in آه مابل !!!! tagged در 11:18 ق.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

من می دانم، خیام می داند، آن تقویم بی پدر و مادر هم می داند که

فقط با آمدن تو اسفند تمام می شود.

Advertisements