2013/09/25

ثوابًا کثیرا

Posted in کوتلاسِ پیامبر فرمود, آه مابل !!!! tagged در 6:47 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

جواب سلام به درک
جواب «بیا» واجب است.

Advertisements

2013/09/21

زندگی درس هایش را فرو می کند

Posted in نصایحِ یک پیامبرِ آگاه, کوتلاسِ پیامبر فرمود در 10:12 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

آدم ها عوض نمی شوند.

تغییر می کنند..

اما عوض؟ نمی شوند.

2013/08/20

You were the first, u still are

Posted in کوتلاسِ پیامبر فرمود, آه مابل !!!! در 11:08 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

زندگی شاید دانستن فرق بین «برگرد» با «برگرد» باشد.

2013/07/10

Temptation

Posted in نصایحِ یک پیامبرِ آگاه, کوتلاسِ پیامبر فرمود tagged در 11:44 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

در اوج خداحافطی نکنید،

در اوج بمیرید.

Imperishable? huh

Posted in نصایحِ یک پیامبرِ آگاه, کوتلاسِ پیامبر فرمود, عاشقانه tagged در 2:52 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

«یادش بخیر» ها شاهدِ من که زمان همه چیز را خراب می کند..

2013/01/15

As a Pro Procrastinator

Posted in کوتلاسِ پیامبر فرمود tagged , در 11:03 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

کاش الان ده روز پیش بود می تونستم کارامو ده روز عقب بندازم.

2013/01/01

Al ! You Blind Sick F@#K

Posted in کوتلاسِ پیامبر فرمود, آه مابل !!!! tagged , , در 5:44 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

بزرگتر که شدم فهمیدم بو ها خطرناکترین پدیده های آفرینشند!

وقتش که برسد.

2012/12/29

Victor the Vegan Cat

Posted in کوتلاسِ پیامبر فرمود در 2:32 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

یکی از همین روز های «بالاخره تمام می شود» بود که فهمیدم دست و پا زدن توی آب از کنار آب نشستن راحتتر هم نباشد، کم «حوصله سر بر» تر است.

2012/12/20

Horny or Lonely? Thats the Question

Posted in چیز غزل, کوتلاسِ پیامبر فرمود, آه مابل !!!! در 6:41 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

همواره در شعر و سخن پارسی معشوق از لحاظ عمّه مشکوک بوده !

2012/08/01

سوالاتی برای اندیشیدن

Posted in کوتلاسِ پیامبر فرمود در 12:22 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

وقتی پات به کف استخر نمی خوره، چه فرقی میکنه تو قسمت 6 متری باشی یا 2 متری؟

صفحهٔ پسین