2013/11/04

Remote Control Syndrome

Posted in نصایحِ یک پیامبرِ آگاه, جامعه شناسی‌ با عینک دودی, عاشقانه در 12:02 ق.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

باتری رابطه هایتان که ضعیف شد دکمه ها را محکم تر فشار ندهید که ..
باتری ها را عوض کنید.
Advertisements

2013/09/21

زندگی درس هایش را فرو می کند

Posted in نصایحِ یک پیامبرِ آگاه, کوتلاسِ پیامبر فرمود در 10:12 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

آدم ها عوض نمی شوند.

تغییر می کنند..

اما عوض؟ نمی شوند.

2013/07/10

Temptation

Posted in نصایحِ یک پیامبرِ آگاه, کوتلاسِ پیامبر فرمود tagged در 11:44 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

در اوج خداحافطی نکنید،

در اوج بمیرید.

Imperishable? huh

Posted in نصایحِ یک پیامبرِ آگاه, کوتلاسِ پیامبر فرمود, عاشقانه tagged در 2:52 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

«یادش بخیر» ها شاهدِ من که زمان همه چیز را خراب می کند..

2012/12/27

صحیح نیست !! صحیح است صحیح است.

Posted in نصایحِ یک پیامبرِ آگاه, آه مابل !!!! در 4:09 ق.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

اگر قرار است بروید لااقل خوب نباشید !

—-

Koop – Island Blues

2012/12/14

روی دروغ‌هایتان بیشتر کار کنید

Posted in نصایحِ یک پیامبرِ آگاه, آه مابل !!!! tagged در 7:17 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

که انداختن انسانها به برزخ فکری از بزرگترین گناهان است.

2012/10/27

وُردز آو ویزدوم یا شاعرانه‌های یک عاشق باران

Posted in نصایحِ یک پیامبرِ آگاه, آه مابل !!!! در 10:56 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

خانه‌ات که «خالی» باشد هیچ هوایی «دونفره» نیست.

2012/07/19

درس هایی برای زندگی

Posted in نصایحِ یک پیامبرِ آگاه, کوتلاسِ پیامبر فرمود در 9:40 ق.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

با انصـــــــــــــاف باشید و آگاه که خراب کردن یک رابطه فعالیتی دو نفره است. با تشکر.

2012/04/27

6 ماه پس از تاریخ تولید 2

Posted in نصایحِ یک پیامبرِ آگاه, آه مابل !!!! در 3:08 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

بزرگتر که شدم فهمیدم عشق مثه کیک خامه‌ایه. تا نخوری تموم نمی‌شه.

2012/04/19

فقط

Posted in نصایحِ یک پیامبرِ آگاه, کوتلاسِ پیامبر فرمود, آه مابل !!!!, بازنگری در مسائل اونم از بیخ در 7:39 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

«زمان» درمان نیست. مُسکن است، فقط.

صفحهٔ پسین