2013/10/13

مولوی گون

Posted in آیاتی چند, جامعه شناسی‌ با عینک دودی tagged در 9:45 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

من دیوانه و تو مست بار سفری باید بست
صد بار مرا گفتند گیرم قدحی بر دست
در شهر یکی کس را هشیار نمیبینم
کین خانه بُوَد ویران از شالوده و از پابست

Advertisements

2012/05/09

حواستان باشد ..

Posted in چیز غزل, آیاتی چند, شکست عشقی‌ در 7:09 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

«محترمانه» دردش بیشتر است حتی.

2012/04/01

گریزی نیست..

Posted in آیاتی چند, ای ایران ‌ای مرز پر گه عر در 3:31 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

این زندگی که ما داریم بعد مُردنم جاش می‌سوزه.

2011/09/14

Middle Finger

Posted in چیز غزل, آیاتی چند در 4:37 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

قسم به میدِل فینگِر
آن لحظه که به اهتزاز درآید.

—–
اشتراک در فید کوتلاسِ پیامبر ***لایک خور

2010/09/30

شب روز شب روز شب روز شب روز

Posted in آیاتی چند tagged , , , در 10:48 ق.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

همانا ما این دنیا را همچون قفسی آفریدیم با میله های به هم چسبیده .

پ.ن.ا : که در این پست نشانه هایی هست برای آنان که می اندیشند !

—–

اشتراک در فید کوتلاسِ پیامبر

2010/09/24

Mamuti Creation Verse

Posted in آیاتی چند tagged , , در 2:18 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

and God almighty created A.N then said : OH MY SELF !!!! fcuk i should wash my hands !!!i

—–

اشتراک در فید کوتلاسِ پیامبر

2010/09/20

آیه آمد خربزه آب است :

Posted in آیاتی چند tagged در 8:57 ق.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

آیه آمد ای پیامبر به یارانت بگو آنهایی که در راه علم جر می خورند دوخته نخواهند شد که ما باحالترین دوزندگانیم .

—–

اشتراک در فید کوتلاسِ پیامبر

2010/07/09

رایحه یا گایحه ؟

Posted in آیاتی چند, ای ایران ‌ای مرز پر گه عر, جامعه شناسی‌ با عینک دودی در 4:36 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

الف ایکس ایگرگ (۱)

ای کسانی که ایمان آورده اید قسم به آن لحظه که در تاکسی نشسته‌اید (۲) همانا ما تابستان را گرم آفریدیم (۳)  گرم هااااا (۴) و اسپری را نشانه‌ای قرار دادیم (۵) برای آنان که به روح اعتقاد دارند (۶) باشد که پند گیرید (۷)