2014/01/26

تو

Posted in آه مابل !!!! در 1:05 ق.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

کلمات که تمام می شوند

تو آغاز می شوی.

Advertisements

2014/01/14

» … » ها

Posted in آه مابل !!!! در 12:40 ق.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

برف بودم کاش
و لذت آب شدن روی گونه هایت …

2013/12/18

بایگوش

Posted in آه مابل !!!! در 12:38 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

«بیا» که خیلی کوتاه است

کجای واژه حواست پرت می شود؟

2013/10/06

Wanna sleep till I can sleep no more and then make myself sleepy all over again

Posted in آه مابل !!!! در 9:43 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

عاشقانه‌ترین شعرها برای نشنیدن معشوق است.

2013/10/05

اما برای منِ …

Posted in آه مابل !!!! tagged در 11:18 ق.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

من می دانم، خیام می داند، آن تقویم بی پدر و مادر هم می داند که

فقط با آمدن تو اسفند تمام می شود.

2013/09/25

ثوابًا کثیرا

Posted in کوتلاسِ پیامبر فرمود, آه مابل !!!! tagged در 6:47 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

جواب سلام به درک
جواب «بیا» واجب است.

2013/08/20

You were the first, u still are

Posted in کوتلاسِ پیامبر فرمود, آه مابل !!!! در 11:08 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

زندگی شاید دانستن فرق بین «برگرد» با «برگرد» باشد.

2013/07/28

نیز هم

Posted in آه مابل !!!! tagged , در 1:11 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

آید آن روز که دَردِمان بی[دال] شود؟

2013/07/21

هزار راه بسته یا آدم باش یا نوای آشیانه جغد غایب

Posted in آه مابل !!!! در 11:40 ق.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

یک بار تو برایم نوشتی

من آمدم

حالا من برای تو می نویسم

تو بیا.

2013/01/26

بِخَند

Posted in آه مابل !!!! tagged در 10:29 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

بـخند

لَبانِ تو خوب است/بود.

صفحهٔ پسین