2014/01/26

تو

Posted in آه مابل !!!! در 1:05 ق.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

کلمات که تمام می شوند

تو آغاز می شوی.

Advertisements

2014/01/14

» … » ها

Posted in آه مابل !!!! در 12:40 ق.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

برف بودم کاش
و لذت آب شدن روی گونه هایت …