2013/12/18

بایگوش

Posted in آه مابل !!!! در 12:38 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

«بیا» که خیلی کوتاه است

کجای واژه حواست پرت می شود؟

Advertisements