2013/07/28

نیز هم

Posted in آه مابل !!!! tagged , در 1:11 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

آید آن روز که دَردِمان بی[دال] شود؟

Advertisements

2013/07/21

هزار راه بسته یا آدم باش یا نوای آشیانه جغد غایب

Posted in آه مابل !!!! در 11:40 ق.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

یک بار تو برایم نوشتی

من آمدم

حالا من برای تو می نویسم

تو بیا.

2013/07/10

Temptation

Posted in نصایحِ یک پیامبرِ آگاه, کوتلاسِ پیامبر فرمود tagged در 11:44 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

در اوج خداحافطی نکنید،

در اوج بمیرید.

Imperishable? huh

Posted in نصایحِ یک پیامبرِ آگاه, کوتلاسِ پیامبر فرمود, عاشقانه tagged در 2:52 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

«یادش بخیر» ها شاهدِ من که زمان همه چیز را خراب می کند..