2013/01/26

بِخَند

Posted in آه مابل !!!! tagged در 10:29 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

بـخند

لَبانِ تو خوب است/بود.

Advertisements

2013/01/15

As a Pro Procrastinator

Posted in کوتلاسِ پیامبر فرمود tagged , در 11:03 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

کاش الان ده روز پیش بود می تونستم کارامو ده روز عقب بندازم.

2013/01/01

Al ! You Blind Sick F@#K

Posted in کوتلاسِ پیامبر فرمود, آه مابل !!!! tagged , , در 5:44 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

بزرگتر که شدم فهمیدم بو ها خطرناکترین پدیده های آفرینشند!

وقتش که برسد.