2012/12/29

Victor the Vegan Cat

Posted in کوتلاسِ پیامبر فرمود در 2:32 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

یکی از همین روز های «بالاخره تمام می شود» بود که فهمیدم دست و پا زدن توی آب از کنار آب نشستن راحتتر هم نباشد، کم «حوصله سر بر» تر است.

Advertisements

2012/12/27

صحیح نیست !! صحیح است صحیح است.

Posted in نصایحِ یک پیامبرِ آگاه, آه مابل !!!! در 4:09 ق.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

اگر قرار است بروید لااقل خوب نباشید !

—-

Koop – Island Blues

2012/12/24

BioPhysics

Posted in موندم دستش در 4:27 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

مفهوم اینرسی را از غم بیاموز.

2012/12/20

Horny or Lonely? Thats the Question

Posted in چیز غزل, کوتلاسِ پیامبر فرمود, آه مابل !!!! در 6:41 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

همواره در شعر و سخن پارسی معشوق از لحاظ عمّه مشکوک بوده !

2012/12/14

روی دروغ‌هایتان بیشتر کار کنید

Posted in نصایحِ یک پیامبرِ آگاه, آه مابل !!!! tagged در 7:17 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

که انداختن انسانها به برزخ فکری از بزرگترین گناهان است.

2012/12/12

( دوامی )

Posted in آه مابل !!!! tagged در 3:24 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

به کجا برم شکایت به که گویم این حکایت / که لبت حیات ما بود و نداشتی (           ) .

2012/12/09

Bitter Sweet

Posted in موندم دستش در 4:33 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

عاشق بودن خوب نیست، عاشق نبودن بد است.