2012/05/16

خیانت به کلمات 2

Posted in خیانت به کلمات در 7:58 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم گوی گزیده گوی چون دُر

تا ز انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدک تو جهان شود پر

Advertisements

خیانت به کلمات

Posted in خیانت به کلمات در 7:51 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

در میان جــــــــــ من ـــــمع و جای دیگریســــــــ دلم ــــــت .

2012/05/09

حواستان باشد ..

Posted in چیز غزل, آیاتی چند, شکست عشقی‌ در 7:09 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

«محترمانه» دردش بیشتر است حتی.

2012/05/08

شیطان هم سجده می‌کند این بار

Posted in موندم دستش, بازنگری در مسائل اونم از بیخ در 8:31 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

انسان اشرف مخلوقات است، پَشه هم مثال نقضش.

2012/05/05

توبه‌ی گرگ ..

Posted in ای ایران ‌ای مرز پر گه عر در 10:25 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

سوال: یک دیکتاتور بازنشسته نام ببرید؟ (20 نمره)