2012/04/29

تو این زمونه…

Posted in بازنگری در مسائل اونم از بیخ, جامعه شناسی‌ با عینک دودی در 8:25 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

رفاقت‌ها دیگر بوی شاش هم نمی‌دهند !

بی‌بو شده‌اند و بی‌صدا مثل مونواکسیدکربن

فقط خفه می‌کنند.

Advertisements

2012/04/27

6 ماه پس از تاریخ تولید 2

Posted in نصایحِ یک پیامبرِ آگاه, آه مابل !!!! در 3:08 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

بزرگتر که شدم فهمیدم عشق مثه کیک خامه‌ایه. تا نخوری تموم نمی‌شه.

2012/04/25

ای برادر تو همه اندیشه‌ای

Posted in موندم دستش در 1:12 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

+ …؟

– اتفاقا سوالِ خیلی خوبی پرسیدین. سوال بعدی لُدفن.

2012/04/22

هِی بِــزَن بِــزَن بِــزَن

Posted in جامعه شناسی‌ با عینک دودی tagged در 12:55 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

«زِر» ها از «زنگِ در» ها هم مظلومترند .

2012/04/19

فقط

Posted in نصایحِ یک پیامبرِ آگاه, کوتلاسِ پیامبر فرمود, آه مابل !!!!, بازنگری در مسائل اونم از بیخ در 7:39 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

«زمان» درمان نیست. مُسکن است، فقط.

2012/04/09

راستی امان از جوالدوز !!

Posted in کوتلاسِ پیامبر فرمود, آه مابل !!!! tagged در 12:26 ق.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

بعد دقت که می‌کنی می‌بینی زندگی مثه یه پارچه‌س که آدما مثه سوزن از یه وری میان از یه وره دیگه میرن تا این پارچه هه دوخته بشه.

همین. خواستم مطرح کرده باشم.

2012/04/01

گریزی نیست..

Posted in آیاتی چند, ای ایران ‌ای مرز پر گه عر در 3:31 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

این زندگی که ما داریم بعد مُردنم جاش می‌سوزه.