2012/02/29

مسئولان بدانند..

Posted in کوتلاسِ پیامبر فرمود, ای ایران ‌ای مرز پر گه عر در 7:23 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

انتخابات مسابقات نیست که هر سال کیفیتش بالاتر بره !

Advertisements

2012/02/26

اصلا فکرشو کردی؟

Posted in بازنگری در مسائل اونم از بیخ در 7:21 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

خُب بعدِ مرگ حتما خیلی خوش می‌گذره که تا حالا کسی برنگشته.

2012/02/25

6 ماه پس از تاریخ تولید

Posted in نصایحِ یک پیامبرِ آگاه, آه مابل !!!! در 4:17 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

بعضی جمله ها هستن به مرور تبدیل به دروغ می‌شن

مثله » پنیر تازه رسید» رو شیشه‌ی بقالی

یا مثله  «دوست دارم»

حالا هر جایی.