2011/09/20

شَرحُ الشَجَر فی طول قامَتِ ذَکَر

Posted in چیز غزل در 8:48 ق.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

در اندرون من خسته دل ندانم کیست
که من خموشم اما اون لگد می‌زنه.. فک کنم پسره.

—–
اشتراک در فید کوتلاسِ پیامبر ***لایک خور

Advertisements

2011/09/19

از گودر ِ خودم

Posted in آه مابل !!!! در 2:15 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

گرم یاد آوری یا نه، من از یادت نمی‌کاهم نمی‌کاهم نمی‌کاه نمی‌کا نمی‌ نم نـ…

—–
اشتراک در فید کوتلاسِ پیامبر ***لایک خور

2011/09/14

Middle Finger

Posted in چیز غزل, آیاتی چند در 4:37 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

قسم به میدِل فینگِر
آن لحظه که به اهتزاز درآید.

—–
اشتراک در فید کوتلاسِ پیامبر ***لایک خور

2011/09/13

می‌گن مرد گریه نمی‌کنه اما…

Posted in لاکی لوک, کوتلاسِ پیامبر فرمود, جامعه شناسی‌ با عینک دودی tagged در 5:17 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

مردی که زیر فشار زندگی یکی دو شکم همچین تپل زاییده، گریه هم می‌کنه خب .. بعـــله!

—–
اشتراک در فید کوتلاسِ پیامبر ***لایک خور