2011/08/28

بیاید یه جوک تعریف کنم ..

Posted in ای ایران ‌ای مرز پر گه عر tagged در 10:06 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

سایپا،

مطمئن !!!!!

—–
اشتراک در فید کوتلاسِ پیامبر ***لایک خور

Advertisements

2011/08/20

Middle Finger*

Posted in چیز غزل, آه مابل !!!! tagged در 2:24 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

نیست بر لوح دلم جز الفِ «میــدِل فینگـِـرِ» یار.

—–
اشتراک در فید کوتلاسِ پیامبر ***لایک خور

2011/08/05

Eternal Sunshine of Saint Alzheimer

Posted in زبان شناسی‌ در 11:42 ق.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

اَبـَر هم‌خوانواده :

فراموشی، بهشت

—–
اشتراک در فید کوتلاسِ پیامبر ***لایک خور