2011/04/21

«یکی» بود؟ «یکی» نبود !

Posted in آه مابل !!!! در 2:30 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

برای هر کسی تو زندگیش
یه نفر هست
که نیست.

—–
اشتراک در فید کوتلاسِ پیامبر ***لایک خور

Advertisements

2011/04/20

ایـــش

Posted in چیز غزل, بازنگری در مسائل اونم از بیخ در 2:15 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

اِوا فــــــاک ِ عالـَم !

—–
اشتراک در فید کوتلاسِ پیامبر ***لایک خور

2011/04/15

پست هایی از سر ِ سربازی 2

Posted in موندم دستش, آه مابل !!!! در 12:35 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

وقتی حتی «هیچی» هم حال نمیده.

—–
اشتراک در فید کوتلاسِ پیامبر ***لایک خور

2011/04/07

پست هایی از سر ِ سربازی 1

Posted in کوتلاسِ پیامبر فرمود, جامعه شناسی‌ با عینک دودی tagged , در 6:50 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

» بهمن کوچیک » زینت سرباز است.

—–
اشتراک در فید کوتلاسِ پیامبر ***لایک خور