2011/03/22

بهار بهار باز اومده دوباره

Posted in کوتلاسِ پیامبر فرمود tagged , در 11:50 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

آدما دو دسته ان :

1- اونایی عاشق صدای هایده ان

2- اونایی که باید تیر بارشون کرد

—–
اشتراک در فید کوتلاسِ پیامبر ***لایک خور

Advertisements