2011/02/18

سخنی با شما یا نمی دونم کجا بریزم

Posted in موندم دستش در 3:46 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

1- یه چند وقتی هس که افتخار «از به به از» نویسی و «امروز چه خبر» نویسی نصیبم شده.

2- اخیرا هم به «مینی مالیده» نویسی مفتخر شدم.

3- حدودا یه دو ماهی خیلی کم دسترسی خواهم داشت به نت.

4- آپ میکنم بلاگو همچنان آهسته و پیوسته.

5- این هم منم تو گودر.

6- اینم یه لینک قدیمی و آموزنده .

خوب باشید.

کوتلاس ِ پیامبر

Advertisements

2011/02/13

ایمان بیاورید

Posted in نصایحِ یک پیامبرِ آگاه, کوتلاسِ پیامبر فرمود در 2:24 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

حذف شد.

—–
اشتراک در فید کوتلاسِ پیامبر ***لایک خور

2011/02/11

گه عر بار

Posted in چیز غزل tagged , , , , در 2:24 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

آمریکا بداند، اسرائیل هم بداند..

اگر شما سوپرمن دارید ما هم بهـ من داریم.

—–
اشتراک در فید کوتلاسِ پیامبر ***لایک خور

2011/02/06

شام به وقت گرینویچ

Posted in بازنگری در مسائل اونم از بیخ tagged در 7:58 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

حذف شد.

—–
اشتراک در فید کوتلاسِ پیامبر ***لایک خور