2011/01/30

در مذمّت اُمیدواری

Posted in چیز غزل, بازنگری در مسائل اونم از بیخ tagged در 7:32 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

عمری دگر بباید بعد از وفات ما را، کین عمر طی نمودیم.

عَن در اُمیدواری، عَن در اُمیدواری، عَن در اُمیدواری.

—–
اشتراک در فید کوتلاسِ پیامبر ***لایک خور

Advertisements

2011/01/20

Posted in موندم دستش در 9:02 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

حواسم اینجا نیست.. خوش به حالش

—–
اشتراک در فید کوتلاسِ پیامبر ***لایک خور

 

2011/01/06

انسان ِ ناطق ِ ناقص

Posted in کوتلاسِ پیامبر فرمود tagged در 12:15 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

کاش آدم هام مثه گربه ها با چند لحظه بو کردن می فهمیدن هر سطل آشغالی ارزش وقت تلف کردن نداره.

—–
اشتراک در فید کوتلاسِ پیامبر **** لایک خور

2011/01/03

حق مسلّم

Posted in چیز غزل در 11:35 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

– تو به چه حقــّی این کارو کردی؟

+ به حقّ پنش تن

به حقّ وکالت

به حقّ چیزای ندیده و نشنیده

—–

اشتراک در فید کوتلاسِ پیامبر ****  لایک خور