2010/11/27

سنّتی

Posted in نصایحِ یک پیامبرِ آگاه, کوتلاسِ پیامبر فرمود, بازنگری در مسائل اونم از بیخ, جامعه شناسی‌ با عینک دودی tagged , در 3:27 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

ورزش، دشمن ازدواج.

—–

اشتراک در فید کوتلاسِ پیامبر ***  لایک خور

Advertisements

2010/11/22

نه همین اِسمای زیباست نشان آدمیّت

Posted in کوتلاسِ پیامبر فرمود, ای ایران ‌ای مرز پر گه عر, جامعه شناسی‌ با عینک دودی در 6:13 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

بعضی اسم و فامیلی ها از صد تا فحش خاردار بدتره !

یه آدم مادر پیاله میشه شریفی نیا! یه مایه ی ننگ میشه افتخاری! ریش سفید ِ جهنم هم میشه جنّتی !!؟!!

—–

اشتراک در فید کوتلاسِ پیامبر ***  لایک خور

 

2010/11/09

بستر فکری مناسب

Posted in چیز غزل tagged , , , در 11:20 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

اصلا یکی از دلایل عمده ی پیشرفت جوامع غربی نسبت به ما اینه که کلاً توالت فرنگی از توالت ایرانی راحتتره !

—–

اشتراک در فید کوتلاسِ پیامبر ***  لایک خور

2010/11/08

کز سنگ ناله خیزد روز وداع یارانه

Posted in ای ایران ‌ای مرز پر گه عر tagged در 1:04 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

شتر در خواب گیرد یـــــــــــــارانه

گهی ماشین خرد گه آشیــــــــــــانه

امروز که در دست منی مرحمتی کن

فردا که روم به فاک چه سود اشک و بهانه؟؟؟؟

—–

اشتراک در فید کوتلاسِ پیامبر ***  لایک خور

2010/11/06

گل گلی حتی

Posted in چیز غزل tagged , در 9:46 ق.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

–  آخه تو چرا اینقد ساده ای پسر ؟

+ خوب راه راه بهم نمیاد !

—–

اشتراک در فید کوتلاسِ پیامبر ***  لایک خور

 

2010/11/04

یک مکالمه عشقی

Posted in نقل قول, کوتلاسِ پیامبر فرمود, شکست عشقی‌ tagged در 11:10 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

خسرو میگه : عشق یه خیابون دو طرفه ست که هر دو طرفش تابلو ورود ممنوع داره !

سیا میگه : عشق یه اتوبان هشت بانده ست که باید با سرعت دویست همه رو زیر بگیری.. شب شد بگیری آروم بخوابی..

من میگم : عشق مثه یه کوچه باریک ه که هر کدوم از یه طرف میان توش و اون وسط شاخ به شاخ میشن.. دیگه هم هیچ کدوم آروم نمی خوابن..

—–

اشتراک در فید کوتلاسِ پیامبر ***  لایک خور

2010/11/02

کاریکلماتور 2

Posted in کاریکلماتور tagged , در 1:47 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

از نظر فیلترچی سر صفحه پیوند ها هم به تنش زیادی است.

—–

اشتراک در فید کوتلاسِ پیامبر ***  لایک خور

کاریکلماتور

Posted in کاریکلماتور در 9:07 ق.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

شمع کوچک به تنهایی ما تحت شب را پاره کرد.

—–

اشتراک در فید کوتلاسِ پیامبر ***  لایک خور