2010/08/31

مقصد : قهقرا

Posted in ای ایران ‌ای مرز پر گه عر در 3:48 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

آقایون ما از شما پیشرفت نخواستیم ، خُب؟

بینم درجا زدن هم اینقد سخته که نمی تونین ؟

——

اشتراک در فید کوتلاسِ پیامبر

Advertisements

2010/08/30

با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمی شه !!

Posted in ای ایران ‌ای مرز پر گه عر در 2:54 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

از کرامات شیخ محمود در کتب این گونه روایت است که او از «اَن»دیشمندان و مفاخر فره»اَن»گی زمان خود بود !!

پ.ن : موشِ کور بخورتت !

در رابطه با: ثبت احمدی نژاد به عنوان یکی از مفاخر فرهنگی

——

اشتراک در فید کوتلاسِ پیامبر

2010/08/28

جواب

Posted in زبان شناسی‌ در 6:48 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

– [ با حالتی شیطنت آمیز] راستشو بگو پای کسی در میونه ؟

+ نه خدا رو شکر پای هیشکی در میونم نیس !!

—–

اشتراک در فید کوتلاسِ پیامبر

2010/08/27

«در هر صورت»ترین لحظات ..

Posted in لاکی لوک, کوتلاسِ پیامبر فرمود در 5:32 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

دو راهی ها را ساخته اند تا شاید حق انتخاب داشته باشی ..

دو راهی ها را ساخته اند تا بگویند : خودت کردی که لعنت بر خودت باد ..

دو راهی ها را ، ساخته اند ..

——

اشتراک در فید کوتلاسِ پیامبر

2010/08/25

به جونِ بچّم ..

Posted in کوتلاسِ پیامبر فرمود در 10:34 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

خاطره ها فرزندان نامشروع روابطند ..

—-

2010/08/24

سخنی با «زندگی»

Posted in لاکی لوک, آه مابل !!!! در 10:54 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

«الف» بودم نمــــــودیم «دال» گشتم ..

—–

اشتراک در فید کوتلاسِ پیامبر

2010/08/23

یک روح در دو بدن یا استعـ.ـمار نوین

Posted in ای ایران ‌ای مرز پر گه عر در 1:43 ق.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

– آقا اینا خارجیه ؟

+ نه چینی ه .

2010/08/22

جمعُ المثل !

Posted in چیز غزل در 2:11 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

«خوابِ زن» به منزل نمی رسد !

2010/08/21

خوشا آن عبادت که باشد به جماعت یا حیّ علی خیر العمل !

Posted in موندم دستش در 12:17 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

میگن تو این ماه خواب مومن هم عبادته !!! میرم عبادت کنم .. کسی نمیاد؟

2010/08/19

عروس خانوم 3

Posted in ای ایران ‌ای مرز پر گه عر, تا سه نشه راضی نشه در 8:44 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

– عروس خانوم ، وکیـــــلم ؟

+ وکیل ؟ مگه کـ.ـونـ.ـت می خاره ؟

——

پ.نون : شیب ؟ شیب دار ؟

صفحهٔ پسین